Firemný štýl, z angličtiny známe ako corporate identity, je označenie pre súbor pravidiel určujúcich ako vonkajšie vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom, tak aj vnútrofiremné vzťahy medzi zamestnancami, systém komunikácie, riadenie a odmeňovanie. Disponuje teda určitým súčtom vlastností a spôsobov prezentácie, ktoré organizáciu spájajú a súčasne ju od inej odlišujú. O firemnom štýle môžeme povedať, že je zmyslom aj formou každej firmy, spoločnosti či organizácie.

Design

Firemný design je podstatou vizuálnej identity firmy, pretože na jeho základe môžeme danú spoločnosť identifikovať a odlíšiť od tých ostatných. Jedná sa o súbor vizuálnych hodnôt používaných v komunikácii vo vnútri, no najmä zvonku spoločnosti. Pre pojem „design“ sa často používa tiež označenie jednotný vizuálny štýl (JVŠ), to znamená graficky spracovaná vizuálna tvár firmy:

1. názov firmy a spôsob jeho prezentácie, logo alebo logotyp

2. firemné farby, uniformy, letáky, vizitky, potlače tričiek a automobilov, či všetky ostatné propagačné tlačoviny

3. webové stránky, reklamné slogany a postupy, značku pre zviditeľnenie a odlíšenie produktu alebo grafiku obalov a všetkého čoho sa týka vizuálna prezentácia spoločnosti.

JVŠ tvorí grafický designer a jeho využívanie definuje grafickým manuálom („logomanuálom, designmanuálom“), ktorý obsahuje súhrn všetkých alebo aspoň základných pravidiel ako používať logo, farby, písma, hlavičky dokumentov, polepov áut...

identita

2019

2019

2018

2011

-

2018

2017

2017

SK

EN