... je umelecko-technický obor zaoberajúci sa tlačovým písmom využívaným dnes samozrejme v každej oblasti grafiky. Delíme ju na mikrotypografiu a makrotypografiu. Ten prvý typ sa zaoberá umeleckou tvorbou písma kedysi štetcom alebo perom, no dnes digitálne keď sa tvoria celé rodiny písiem. Makrotypografia sa už zaoberá umiestnením písma na stránku s proporciami titulkov, textov s ilustráciami, obrázkami a fotografiami čomu sa u nás bežne hovorí grafická úprava, ale aj zalamovanie.

... je výrobný obor, ktorý spracováva textové a obrazové predlohy a rozmnožuje ich. Zahŕňa výrobné fázy ako: predtlačovú prípravu (pre press), tlač (press) a dokončenie spracovania (post press). V predtlačovej príprave vzniká predloha pre tlač, ktorú vytvára grafik z dodaných či sebou zabezpečených podkladov. Podklady spracováva najčastejšie v aplikáciaách na to určených od spoločností Adobe, Corel, Zoner... Výstupným výrobkom sú tlačové dosky.

Tlač je proces, v ktorom sa prenáša textová a obrazová predloha na určný materiál pomocou tlače rôzneho druhu. Ako napríklad: ofsetová tlač, sieťotlač, flexotlač, hĺbkotlač a dnes čoraz častejšie používaná digitálna tlač. Konvenčné tlačové techniky sú definované 4 základnými činiteľmi. Tlačová forma, tlačová farba, tlak a potlačovaný materiál. Digitálna tlač má na rozdiel od konvenčných iba 2 činitele - tlačovú farbu a materiál. Než je konečný výrobok odovzdaný zákazníkovi prejdu vytlačené hárky knihárňou, kde prejdu rezaním, skladaním, výsekom, šitím, lepením...

... LOGOS - slovo, reč, zákon, pojem je grafická značka je grafická značka organizácie, spoločnosti, firmy či inštitúcie. Správne logo by malo prezentovať spoločnosť, vystihovať zameranie produkcie či služieb spoločnosťou ponúkaných a tiež môže dokonca vystihnúť aj to čo chce firma v budúcnosti dosiahnuť. Vytvoriť takto ideálne logo nie je vôbec ľahká úloha, ktorú grafici majú plniť. Logo sa uvádza na všetkých produktoch, dokumentoch, propagačných materiáloch, čim spoločnosť identifikuje a tvorí povedomie o značke (image-building).

Typografia

Polygrafia

Logo

SK

EN

vysoké

ciele

znamenajú

možnosť

napredovať