DANABI s.r.o.

RA Teradom

BIOrezonančné centrum

Ready 2 Race

ostatné

SK

EN

reklama

Reklama (latinsky clamare čiže kričať, volať) je propagácia produktu, informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. Použité prostriedky môžu mať viacero foriem ako napríklad reklamy v médiách či priamej reklamy. Internetová reklama je v tomto prípade osobitným typom. Reklama patrí medzi najdôležitejšie časti komunikačného mixu. Je to každá platená forma neosobnej prezentácie a propagácie myšlienok tovaru alebo služieb konkrétnym investorom. Ciele reklamy vychádzajú z rozhodnutia o cieľovej skupine a marketingovom mixe, ktoré určujú, čo by mala reklama v rámci celkového marketingového mixu dosiahnuť.

 

Ciele reklamy môžu byť klasifikované podľa jej primárneho účelu – či má reklama informovať, presviedčať, pripomínať alebo porovnávať.