Webová stránka je dokument, ktorý je možné pomocou webového prehliadača zobraziť na displeji počítače či iného zariadenia. Web stránky sú obvykle poskytované v rámci World Wide Webu (www). Informácie sú prezentované formou hypertextu, ktorý je vytvorený použitím značiek HTML alebo XHTML. Stránky sa skladajú z textu, multimediálnych dát (obrázky, videá, zvuky…) a odkazov, ktoré umožňujú prechod na ďalšie web stránky.

Môžu byť uložené v podobe súborov na pevnom disku alebo sú poskytované webovými servermi prostredníctvom počítačovej siete alebo internetu, odkiaľ sú prenášané pomocou protokolu HTTP.

Stránky môžu byť statické (obsahujú stále rovnaký obsah, sú uložené v súboroch) alebo dynamické (menia svoj obsah v čase, vytvára ich program na strane web serveru). Stránka sa môže meniť
tiež priamo v prehliadači použitím skriptovacích jazykov, Javy, ActiveX a ďalších technológií.

Banner (anglicky „prápor“, „plagát“) je druh reklamy používaný na WWW stránkach, či
v softwarových aplikáciách. Jedná sa o spravidla obdĺžnikový obrázok alebo animáciu, prípadne interaktívnu grafiku zobrazenú najčastejšie v blízkosti okraja obrazovky. Bannery tvoria stále jednu
z najčastejších foriem reklamy na Internete.

Pôvodne boli bannery tvorené statickým obrázkom či animáciou (bežne vo formáte .gif, s podporou animácie, alebo statický .jpeg), neskôr sa rozšíril formát o kombináciu s HTML alebo JavaScriptovým kódom umožňujúcim dynamické načítavanie obsahu či interakciu s užívateľom (bežne formuláre). Týmto rozšíreným formátom kombinujúcim grafiku a kód sa hovorí richmedia a zahŕňa aj špecifické grafické formáty spúšťané v prehliadači pomocou pluginov. Najznámejším takýmto formátom je je Flash od spoločnosti Adobe (pôvodne sa jednalo o produkt firmy Macromedia), ktorý umožňuje určitú mieru interaktivity – reakcie na pohyb myšou nad bannerom, použitím zvukov, videa, 3D grafiky atď.

Facebook vznikol v roku 2004 pôvodne ako školský server, ktorý sa neskôr rozšíril na jednu z najpopulárnejších komunít. Vytvoril ho študent Harvardu Mark Zuckerberg. Služby Facebooku sa postupne rozširovali a boli do neho zapájané nové a nové univerzity. V súčasnosti má vo Facebooku svoju používateľskú skupinu každá univerzita a aj najznámejšie stredné školy. Pomocou Facebooku dokážete vyhľadať svojich bývalých, terajších, prípadne budúcich spolužiakov. Každý používateľ má opäť svoj vlastný „blog“. Základný profil je doplnený množstvom miniaplikácií. Facebook obsahuje otvorené programovacie prostredie, takže každý s dobrým nápadom môže prispieť.

Web stránka

Banner

Facebook

SK

EN

web design