Webová stránka je dokument, ktorý je možné pomocou webového prehliadača zobraziť na displeji počítače či iného zariadenia. Web stránky sú obvykle poskytované v rámci World Wide Webu (www). Informácie sú prezentované formou hypertextu, ktorý je vytvorený použitím značiek HTML alebo XHTML. Stránky sa skladajú z textu, multimediálnych dát (obrázky, videá, zvuky…) a odkazov, ktoré umožňujú prechod na ďalšie web stránky.

Môžu byť uložené v podobe súborov na pevnom disku alebo sú poskytované webovými servermi prostredníctvom počítačovej siete alebo internetu, odkiaľ sú prenášané pomocou protokolu HTTP.

Stránky môžu byť statické (obsahujú stále rovnaký obsah, sú uložené
v súboroch) alebo dynamické (menia svoj obsah v čase, vytvára ich program na strane web serveru). Stránka sa môže meniť
tiež priamo v prehliadači použitím skriptovacích jazykov, Javy, ActiveX
a ďalších technológií.

web stránky

navštíviť stránku

navštíviť stránku

navštíviť stránku

navštíviť stránku

SK

EN